Saturday, November 26, 2022
StartNachrichtenAktuellesI r a n : V e r h a...

I r a n : V e r h a f t u n g v o n L e h r e r n i n H a m a d a n u m A u s b r e i

  N W R I   –   A m   S o n n t a g   ü b e r f i e l e n   d i e   S t a a t l i c h e n   S i c h e r h e i t s k r ä f t e   ( S S F )   d a s   w ö c h e n t l i c h   s t a t t f i n d e n d e   T r e f f e n   d e r   L e h r e r   u n d   v e r h a f t e t e n   B e r i c h t e n   d e r   r e g i e r u n g s t r e u e n   W e b s i t e   A f t a b   z u f o l g e   4 5   T e i l n e h m e r   i n   H a m a d a n ,   e i n e r   S t a d t   i m   W e s t e n   I r a n s . 
 
 D i e   L e h r e r   w u r d e n   f e s t g e n o m m e n ,   a l s   d i e   i r a n i s c h e n   L e h r e r   z u   e i n e m   S i t – i n   a m   1 6 .   u n d   1 7 .   A p r i l   a n   d e n   S c h u l e n   a u f g e r u f e n   h a b e n .
 
 D i e   L e h r e r   e r k l ä r t e n ,   d a s s   s i e   z u n ä c h s t   v o r   d e n   r e g i o n a l e n   B ü r o s   d e s   B i l d u n g s m i n s t e r i u m s   i n   e i n i g e n   S t ä d t e n   d e s   L a n d e s   d e m o n s t r i e r e n   u n d   s i c h   s p ä t e r   e v e n t u e l l   v o r   d e m   M a j l i s   ( d e m   P a r l a m e n t   d e s   R e g i m e s )   z u   e i n e r   K u n d g e b u n g   t r e f f e n   w e r d e n ,   w e n n   b i s   z u m   2 .   M a i ,   d e m   i n t e r n a t i o n a l e n   " L e h r e r t a g " ,   n i c h t   a u f   i h r e   F o r d e r u n g e n   e i n g e g a n g e n   w i r d .
 
 S o h e i l a   S a d e q ,   d i e   V o r s i t z e n d e   d e s   K o m m i t e e s   f ü r   B i l d u n g   i m   N a t i o n a l e n   W i d e r s t a n d s r a t   I r a n   w i e d e r h o l t e ,   d a s s   d a s   u n m e n s c h l i c h e   i r a n i s c h e   R e g i m e   m i t   n o c h   m e h r   r e p r e s s i v e n   M a ß n a h m e n   a u f   d i e   d e n   L e h r e r n   e n t z o g e n e n   r e c h t m ä ß i g e n   F o r d e r u n g e n   r e a g i e r t   u n d   a p p e l l i e r t e   a n   a l l e   i n t e r n a t i o n a l e n   L e h r e r g e w e r k s c h a f t e n ,   d i e   R e p r e s s a l i e n   g e g e n   d i e   i r a n i s c h e n   L e h r e r   z u   v e r u r t e i l e n .   S i e   a p p e l l i e r t e   a n   d i e   i r a n i s c h e n   S t u d e n t e n   u n d   J u g e n d l i c h e n ,   d i e   F o r d e r u n g e n   d e r   a u f s t ä n d i s c h e n   L e h r e r   z u   u n t e r s t ü t z e n .
 
 D a s   S e k r e t a r i a t   d e s   N a t i o n a l e n   W i d e r s t a n d s r a t s   I r a n
 
 9 .   A p r i l   2 0 0 7